About usOur dogs Offspring

Kintos Kennel
Dag Rune's første Akita, "Jo-Jofu" flyttet inn i 1982 og ikke langt deretter "invaderte" jeg disse to med min Akita "Kamikaze-Hima" og schäferen "Bischa". Siden kom det en Akita til og en til og en til og ... vel. Så kom det et valpekull til og et til og et til etc. I perioder har det virkelig vært huset fullt med Akita. På det meste hadde vi 8 voksne og 17 valper. Men det har aldri vært noen tvil om at Akitaen var rasen med stort R for oss. Det har vært mye moro og selvfølgelig noen bekymringer under veis. Vi har vel prøvd det meste med hundene våre og utforsket deres mange bruksmuligheter, og hundene har nok prøvd det meste med oss også, for å si det slik...

Dag Rune var med i starten da
Norsk Akita Klubb ble dannet (er du medlem forresten?). I tillegg har vi begge sittet i avlsrådet/sunnhetsutvalget og vært valpehenvisere i
klubben. Sammen med forskjellige oppgaver i andre klubber ble det i det meste laget for oss, og vi følte at vi måtte trappe ned aktivitetene både med hunder og klubber. Akitaflokken har skrumpet inn til 3 tisper. I tillegg snek seg en Welsh Corgi Pembroke hannhund inn i familien i 2004.

Britt fikk i 2006 oppfylt sin drøm om å bli autorisert FCI hundedommer. Per i dag er jeg autorisert for Berner Sennenhund, Grosser Schweizer Sennehund, Akita, American Akita, Shiba, Hokkaido, Kai, Kishu og Shikoku, Koreansk Jindo, Podenco, Podengorasene, Etnahund, Faraohund, Eurasier, Alaskan Malamute, Samojedhund, Grønlandshund, Chow Chow, Basenji, Japansk Spisshund, Svensk Lapphund, Finsk Lapphund samt Lapsk Vallhund.

Dag Rune Egge og Britt Nyberg

Dag Rune's first Akita, "Jo-Jofu" moved in in 1982 and, shortly after that, I "invaded" them with my akita "Kamikaze-Hima" and my German Shepherd "Bischa". After them came another Akita, then another, and yet another.. One litter of puppies was born, and another, and still another... At times the house was literarily filled with Akitas (one year we had 8 grown Akitas and 17 puppies). There has never any doubt about the fact that the Akita is THE breed for us. We've had lot's of great times with our dogs, and naturally some minor worries. I suppose we've tried our Akitas out on virtually everything there is to do and explored their different capacities, and  the dogs have inevitably pulled many tricks on us along the road...

Dag Rune participated in the establishing of Norsk Akita Klubb (by the way, are you a member?). We've also been involved with the NAK's "Breed Council",  and the  "Puppy Service". That, along with many different commitments in other dog clubs, led to a point where we felt that we had more than our hands full and that it was time to decrease the kennel and our commitments. The number of dogs has now reduced to 3 bitches. In addition to these, a Welsh Corgi Pembroke male, sneaked into the family in 2004.

Britt had her dream fullfilled in 2006, to become a FCI licenced showjudge. At this point I am authorized to judge the Bernese Mountain Dog, Grosser Schweizer Sennehund (Gr 2) , Akita, American Akita, Shiba, Hokkaido, Kai, Kishu and Shikoku, the Korean Jindo Dog and the Podenco, Podengo breeds, Ibizan hound, Cirneco Dell'etna, Pharaoh Hound, the Eurasian and the Alaskan Malamute, Samoyed, Greenland Dog, Chow Chow, Basenji and the Japanese Spitz, the Lapinpoirokoira, Finnish Lapphund and the Swedish Laphund.


Dag Rune Egge and Britt Nyberg